• Emniyetli, verimli ve hızlı çalışmak
• İş sağlığı ve güvenliği prensiplerine uymak
• Çevreyi ve çevreye olan saygıyı korumak
• Sürdürülebilir gelişme
• Takım çalışması
• Saygılı, sabırlı, akılcı yaklaşım ve pozitif tavır
• Birikim, tecrübe ve bilgi paylaşımı
• Kuruma karşı sadakat, özveri ve uyum