Arnavutköy/İSTANBUL

Proje sahamız İstanbul ilinin Arnavutköy İlçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi mevkiinde yer almaktadır. Proje sahası Trakya formasyonu içerisinde kalmakta olup koyu gri, siyahımsı-gri renkli, şeyl ara tabakalı kumtaşı birimlerinden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucu bunlar tasdik edilmiştir. Ocağımızda 4 adet kırma eleme tesisi mevcuttur. Bunların kapasiteleri sırası ile;
• 150’lik kırma-eleme tesisi 600 ton/saat kapasitelidir.
• 110’luk kırma eleme tesisi 2 adettir ve bunlar 300 ton/saattir. (Kapasitelidir.)
• 90’lık kırma-eleme tesisi 100 ton/saat kapasitelidir.

Merkez / KIRKLARELİ

Proje sahası Kırklareli ilinin Merkez ilçesine bağlı Kapaklı Köyü mevkiinde yer almaktadır. Proje sahasının bulunduğu bölge jeolojik adlandırılır. Kapaklı dolomiti gri-açık gri, yer yer koyu gri, belirsiz tabakalı, çok eklemli ve kırıklı dolomitik kireçtaşı, kireçtaşı ve dolomitlerden oluşur. İşletme sahasından alınan örneklerde, kimyasal analiz incelemeleri yapılmış %22 oranında MgO içerdiği tespit edilmiştir.

Bu bölgedeki ruhsatlarımız 2 adetten oluşmaktadır. Proje sahasına 600 ton/saat kapasiteli kırma-eleme tesisi kurulacaktır. Bu bağlamda tesis kurulumu için gerekli ön hazırlık işlemleri yapılmıştır, tesis montaj çalışmaları başlamıştır.

Ferizli /SAKARYA

Proje sahamız Sakarya ilinin Ferizli İlçesine bağlı Akçukur Köyü mevkiinde bulunur. Proje alanı Ferizli formasyonu içerisinde kalmakta olup, gri-siyah renkli, ince-orta tabakalı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşı ile temsil edilir. Kumtaşları yer yer limonitlidir. Saha alanından alınan örnekler ile petrografik, kimyasal ve mekanik analizler yapılmıştır.
Mevcut durumda 2 adet kırma-eleme tesisi bulunmaktadır. Kapasiteleri sırası ile 300 ve 750 ton/saattir.